Leppe- ganespalteforeningen en interesseorganisasjon for barn, ungdom og voksne født med leppe-, kjeve-ganespalte (LKG). Foreningen ble stiftet i 1988.

  • Utøve rådgivende, opplysende og hjelpende virksomhet til alle som har LKG og deres familier.
  • Arbeide for å bedre de økonomiske, praktiske og behandlingsmessige forhold ved det å ha LKG.
  • Spre kunnskap om LKG til sykehus, helsestasjoner, barnehager og skoler.
  • Arbeide for at myndighetene skal få kjennskap til denne diagnosegruppens behandling og utfordringer.
  • Arbeide for kontakt med tilsvarende foreninger i andre land.

Den daglige driften av organisasjonen gjøres av styret. I tillegg har vi en rekke likepersoner i alle fylker som er organisasjonens bindeledd mellom medlemmene og andre som ønsker kontakt og hjelp av foreningen i det enkelte fylke. Likepersonene arrangerer lokaletreff i sine respektive fylker.  

Landsmøtet er organisasjonen øverste myndighet. Det finner sted hvert år og arrangeres som oftest sammen med en familiesamling med sosiale aktiviteter for barn i ulike aldre. Vi ønsker at landsmøtet og familiesamlingen skal være en hyggelig samling for hele familien. Her kan du treffe andre i samme situasjon og dele erfaringer, pluss få oppdatert informasjon fra helsetjenestene i form av foredrag.

Våre vedtekter finnes som et vedlegg nederst på denne siden.