Lokaltreff arrangeres av likeperson i fylket 1-2 ganger per år. Lokaltreffene er åpne for alle, både for medlemmer og ikke-medlemmer. De skal gi en mulighet til å møtes, dele erfaringer, tanker, opplevelser og for sosialt samvær. Lokaltreffene annonseres per epost og på Facebooksiden til Leppe-ganespalteforeningen og på den lokal gruppens Facebookside.

De lokale Facebooksidene administreres av likeperson i fylket. Disse er lukket, men alle kan søke dem frem. Her legges det ut lokal informasjon av likepersonen, i tillegg til at det er en mulighet for de som bor i nærheten av hverandre til å utveksle informasjon og erfaringer.