Barnehageplass

Skal du søke barnehageplass?

Ved søknad om barnehageplass anbefaler Leppe Ganespalteforeningen å legge ved en bekreftelse på at barnet har leppe-kjeve-ganespalte fra logoped i spalteteamet. En slik bekreftelse vil kunne gjøre det lettere å få barnehageplass, begrunnet i behovet for språklig stimuli/trening. Ta kontakt med Statped Sørøst, Oslo eller Statped Vest, Bergen.