Informasjon om flybestillingsrutiner ved Pasientkontoret i Helse Stavanger

Nye retningslinjer for flyreiser fra Stavanger til Bergen gjeldende fra januar 2014.

Styret i foreningen har i ett år jobbet med Pasientreiser for å forbedre og klargjøre reglene som gjelder etter at de i februar 2013 sa at fly ikke er billigste reisemiddel. Pasientreiser i Helse Stavanger er nå kommet med nye retningslinjer som gjelder fra januar 2014 -  les dem her