Program familiesamling Hurdalsjøen 2017

Vi gleder oss til årets familiesamling på Hurdalsjøen Hotell og Konferansesenter 22-23 april 2017.

Vi har i år kun program fra lørdag til søndag. Ungdommene har som alltid eget opplegg, og det blir foredrag både lørdag og søndag.

Nytt i år er også at landsmøtet blir avholdt lørdag ettermiddag.

Velkommen!

Les programmet  her 

Aktiv Ungdom

Let´s do it together
 
Leppe-ganespalteforeningen har fått støtte til enda en internasjonal gruppeutveksling. Er du mellom 16 -20 år og er interessert i temaer omkring menneskerettigheter/minoriteter/flykninger? Les mer i "Info-pack". Reiseutgifter dekkes inntil 1500 kr og utgifter til opphold er dekket.
Send en søknad til Gabriella Jurisic OttesenThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. innen 20. november. Søknaden skal inneholde opplysninger om deg, interesser, erfaring fra lignende prosjekter/frivillig arbeid, motivasjon for å delta og dine forventninger. Ønsker også at du sier noe om hvordan prosjektets 5 objectives passer inn i din motivasjon for å delta. 
 
 

Foreningen sitt arbeid med ventelister på sekundæroperasjoner

Foreningen har purret svar fra statssekretær Anne Grete Erlandsen ved Helse og omsorgsdepartementet. Hun skulle etter møtet vi hadde med henne 18.08.14 ta opp endel punkter rundt ventelisteproblematikken med de regionale helseforetakene (RHF). I møtet skisserte vi flere tiltak, både kortsiktige og langsiktige.

 

De kortsiktige tiltakene går på at vi ønsker rask og nok ressurstilgang for slik å få en reduksjon av eksisterende ventelister. Videre må det utarbeides et system for informasjon til de som venter. En kan klare venting litt bedre hvis en bare får informasjon underveis.

 

De langsiktige tiltakene går på at vi må se på organiseringen av behandlingstilbudet til pasientgruppene som deler lokaliteter og kirurger. Kan det tenkes at noe behandling av andre pasientgrupper kan flyttes til andre sykehus? Våre har ikke fritt sykehusvalg og skal ha behandlingen utført av et høyspesialisert tverrfaglig team som en bare finner ved HUS og RH.

 

Et annet tiltak vi mener må gjøres er en gjennomgang av rapporten "Behandlingslinje for barn og ungdom med leppe-kjeve-ganespalte", utarbeidet av Helsedirektoratet i 2013. Eller strengt tatt er det de skisserte tiltakene som trenger gjennomgang. Her skisseres avviksregistrering som et tiltak for å bedre situasjonen. Denne registreringen eksisterer ikke i dag og her bør det utarbeides et system som kan tas i bruk.

 

Videre har foreningen hatt møte med Bjarne Kristoffersen, politisk rådgiver for Audun Lysbakken i Helse og omsorgskomiteen. Han tar saken omkring ventelistene og forslagene til både kortsiktige og langsiktige tiltak med seg til komiteen. Her er det viktig å få flere partier å stille seg bak kravet om en løsning. Noe vi ser krever enda mer påvirkningsarbeid, vi har derfor sendt forespørsel om møte til flere politikere i Helse og omsorgskomiteen.

Vil du bli likeperson i foreningen?

Foreningen har behov for nye likepersoner i Nordland, Nord-Trøndelag, Møre og Romsdal, Troms og Finnmark.
Bor du i ett av disse fylkene og har lyst til å bli likeperson kontakt Sigrun Rudland
mobil 952 30 572 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Ventelister sekundæroperasjoner

Foreningen ser med bekymring på utviklingen av ventelistene på sekundæroperasjoner.
Styret har hatt samarbeidsmøte med Osloteamet 26. april der vi tok opp problemstillingen.
Vi planlegger også et tilsvarende sambeidsmøte med Bergensteamet i oktober. Foreningen har sendt brev til Helse og omsorgsdepartementet og bedt om et møte med Helse og omsorgsministeren Bent Høie for å diskutere tiltak. Vi hadde møte statssekretæren Anne Grethe Erlandsen 18.august.

Les mer om resultatet fra dette møtet i og annet fra media i på denne siden.