NIFAB

nifab.no (nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin)


Nettsiden er den nasjonale informasjonskilden for fakta om alternative behandlingsmetoder og produkter. Nettstedet drives av NAFKAM (Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin) som ligger ved Universitetet i Tromsø.

Målet er å gi befolkningen upartisk, forskningsbasert og kvalitetssikret informasjon om effekt og sikkerhet ved alternativ behandling, slik at de kan ta kunnskapsbaserte og trygge valg om behandling.

Nettstedets målgrupper er pasienter, pårørende, helsepersonell, pasientforeninger og andre som søker informasjon om feltet.