Vi ønsker oss nytt styremedlem !

Vi ønsker oss nytt styremedlem !

Publisert av Nina Gilberg den 21.03.22.

Det blir ledig plass i styret for ett nytt engasjert styremedlem fra neste landsmøte 28. mai 2022.

Vi ser etter en person som har overskudd og interesse til å være med på laget. Styret består av 6 personer, se oversikt over styremedlemmer her: http://lgs.no/kontakt/styret/

Det avholdes styremøter 6 ganger i året.

Oppgavene til nytt styremedlem vil hovedsakelig være å holde medlemsregisteret oppdatert i StyreWeb, utsendelser av fakturaer til medlemmer samt purringer. Videre holde orden på adresseendringer samt inn og utmeldinger.

Andre oppgaver vil kunne tilfalle som løses i felleskap, bl.a planlegging av familiesamlinger/landsmøte, oppdatering på foreningens nettsider og interessepolitiske saker.

Vi ønsker oss en person med god IT-kompetanse.

Høres dette ut som det er noe for deg ?

Send da noen ord til oss om deg selv.

Nytt styremedlem velges på neste landsmøte ut fra vår innstilling.

Hilsen fra oss i valgkomiteen

 

Nina Davidsen                  ninada@online.no

Øyvind Andreassen        andreassen@ee.no