Styremøte Oslo 27.-29. august

Styremøte Oslo 27.-29. august

Publisert av Nina Gilberg den 29.08.21.

Styret har vært samlet til en fin og nyttig møtehelg  i Oslo helgen 27.-29. september 2021.

Styret for LGS-foreningen består av fra venstre: Henriette Follestad (likepersonskoordinator), Nina Gilberg (kasserer), Gabriella Jurisic Ottesen (leder), Anette Hemmingby (nesteleder), Benedicte Lampe (sekretær) og Odd Petter Elvenes (medlemsregister).


Temaer for møtet har vært:
- planlegging av samlingen for våre likepersoner siste helgen i oktober i Oslo. Vi tilbyr våre likepersoner to samlinger i året der de får faglig påfyll og kan utveksle erfaringer knyttet til det å være likeperson.
- planlegging av familiesamling og landsmøte 27.-29.05.22 i Lillehammer-området.
- interessepolitiske saker blant annet tydeliggjøring av rettigheter.
- administrative oppgaver knyttet til drift av foreningen, herunder oppdatering av medlemsregister, økonomi og representasjon  i ulike fora.
- forbedre og oppdatere nettsiden.