Styremøte 06.09.20

Styremøte 06.09.20

Publisert av Nina Gilberg den 09.09.20.

Foreningslivet går sin gang og heller ikke vi er upåvirket av korona og smitteverntiltak. Søndag 6. september tilbragte styret 3 timer sammen på Teams, et effektivt og godt møte. 

Vi har fått to nye styremedlemmer, Anette Hemmingby og Odd-Petter Elevenes, som nå var med på sitt andre styremøte. De er henholdvis nestleder og ansvarlig for medlemsregistret.
På styremøtene har vi en rekke faste punkter på agendaen: Økonomi, status likepersoner, hvem representerer oss hvor (brukerutvalg, dagskurs og andre invitasjoner), planlegging av landsmøte/familiesamling, interessepolitiske saker, nettside/medlemspleie. Dette møtet var intet unntak. 

 

Vi er godt i rute med planleggingen av neste års landsmøte/familiesamling i Bergen 23. - 25. april. Det er mye som skal på plass før invitasjonen sendes medlemmene like etter årsskiftet, det være seg sted for arrangementet, aktiviteter til barna og ungdommene og spennende foredrag. 
Noe som er nærmere i tid, og som også krever planlegging (ikke minst med hensyn til smitteverntiltak) er høstens likepersonssamling. Her inviteres foreningens likepersoner til sosialt samvær, erfaringsutvekslinger og faglig påfyll. Våre likepersoner skal være oppdatert på spesialutstyr og kunne gi våre medlemmer og andre råd og veiledning. Likepersonssamlingen arrangeres i slutten av oktober, samtidig med vårt neste styremøte. 

Et annet fast punkt på styremøtene våre er interessepolitiske sakene. På dette møtet hadde vi en oppsummering og gjennomgang av situasjonen på Rikshospitalet og mangelen på kjeveortopeder. Vi besluttet å sende klinikkledelsen en henvendelse der vi ber om en oppdatering. I hovedsak vil dette dreie seg om strategi for den langsiktige rekrutteringen og oppdatering på nå-situasjonen. 
Videre diskuterte vi strategi for fremstøt i forhold til Pasientreiser. Vi vet at mange av våre medlemmer opplever Pasientreiser sitt regelverk for refusjon av reise til behandling som lite forenelig med langtidsoppfølging og påfører barnet/ungdommen og foreldre/foresatte en byrde. Regelverket gjør reisen unødvendig lang og kronglete for barnet/ungdommen, noe som påvirker kvaliteten på behandlingen. Vi jobber med en henvendelse til Helse og Omsorgsdepartementet. Vi har tidligere bedt medlemmer om å sende oss innspill omkring deres erfaringer - og nå gjentar vi denne oppfordringen. Deres innspill er viktige for å synliggjøre hvordan et regelverk påvirker behandlingen for våre barn/ungdommer, på en negativ måte. Send foreningen en mail (leder@lgs.no) eller ring oss. 
Neste styremøte er i Drammen, helgen 30.10 - 01.11. Frem til da har vi nok å henge fingrene i :-)»

Mvh
Gabriella