Statusoppdatering fra kjeveortopedene i Bergen

Statusoppdatering fra kjeveortopedene i Bergen

Publisert av Nina Gilberg den 23.03.21.


Kjeveortopedene Paul Sæle og Helga Bøe.

Statusoppdatering fra kjeveortopedene i Bergensteamet

 

Leppe-kjeve-ganespalte gruppen i Bergen tilhører nå Tannhelsens kompetansesenter Vestland etter sammenslåing av Hordaland og Sogn & Fjordane. Alle eposter er endret fra HFK.no til VLFK.no. Vi holder til i samme lokaler som tidligere, på odontologen/tannlegeskolen i Bergen.

 

Pandemien medførte stengt kontor i omtrent 8 uker våren 2020. Pasienter som da var under behandling fikk et uventet pause i behandling som ikke var optimalt , men ikke kritisk. Pr dags dato er vi i rute med pasientbehandling og klarer å behandle det som skal gjøres innen frister og har ingen reell ventetid. Vi har nå fått første dose vaksine (12.03.2021).

 

Personell:

Kjeveortoped Tone Klepsland har 60% stilling. Tone.Svanhild.Klepsland@vlfk.no

Kjeveortoped Helga Bøe har en 40% stilling. Helga.Elisabeth.Boe@vlfk.no

Kjeveortoped Paul Sæle har forskningsår, og er back up i klinikken. Paul.Kare.Sele@vlfk.no

Sekretær/hjelpepersonell Tone Marita Strøm. Tone-Marita.Strom@vlfk.no

Stabil gruppe behandlere som har lang erfaring. Dette er gunstig, men vi har begynt å se oss om etter nye kandidater.

 

Vi må beklage for manglende respons på telefon 5533 7600, men jobber med løsninger. Vi har fått kritikk for dette og jobber med å løse denne problemstillingen slik at alle pasienter / foresatte som ringer får tak i oss. Det beste vil være å sende oss en epost.

 

Økonomi: Pasienter som blir behandlet her hos oss i TKV betaler ikke egenandel for kjeveortopedisk behandling. Pasienter som henvises til lokal kjeveortoped skal heller ikke betale egenandel, men kjeveortoped skal sende regning til Haukeland Sykehus. Konkret løsning for dette vil bli informert behandlende lokal kjeveortoped.

 

Foredrag: Problemstilling rundt sikkerhet ifm webinar er diskutert i tannhelseetaten i fylket og det er laget en protokoll for dette. Vi har en løsning for GDPR og for samtykkeskjema som tilfredsstiller krav, og kan nå holde forelesninger og kunnskapsformidling på en trygg plattform.

 

Forskning:

«Scandcleft» prosjektet. Bergen har 30 pasienter tilknyttet Scandcleft og har jevnlige møter med resten av forsknings gruppen med Gunvor Semb i spissen.

“Oral health and quality of life among patients with cleft lip and palate.”. Paul har hatt ute en spørreundersøkelse blant alle landets tannleger tannpleiere og kjeveortopeder. Som er foreløpig konklusjon har kjeveortopeder i Norge som ikke er tilknyttet et spalteteam mye kunnskap om spalte. Det er ikke så mye erfaring siden vi i gruppene Oslo og Bergen oftest behandler pasientene selv. Slutt konklusjon er at de norske kjeveortopeder støtter dagens ordning med teamstruktur og erfarne kjeveortopeder å spørre hvis utfordringer dukker opp i behandlingsforløpet.

Paul har også hatt ute en henvendelse blant pasienter 16-20 år om livskvalitet og oral helse. Dessverre dårlig respons, så han må purre…

«Bare en leppespalte» er et prosjekt som analyserer alle som kun har en bløtvevsspalte og de tilleggsfunn denne pasientgruppen har. Resultat skal være med på å sikre at denne gruppen får beholde rettigheter med reduserte kostnader til tannbehandling som de har krav på.

 

Vi håper på fortsatt god dialog med pasienter og foresatte, og gleder oss til å presentere hva vi holder på med både vedrørende behandling og forskningen til styret og til foreningen.