Statusoppdatering fra LKG-teamet Statped sørøst

Statusoppdatering fra LKG-teamet Statped sørøst

Publisert av Nina Gilberg den 21.03.21.

Statusoppdatering fra LKG-teamet ved Statped sørøst

På grunn av koronasituasjonen har det vært et litt redusert antall logoped- og psykologundersøkelser i Statped sine lokaler siden mars 2020. Heldigvis har vi kunnet gjennomføre undersøkelser med en del av dere på video, men ikke alle undersøkelser egner seg like godt til det. Det gjelder for eksempel undersøkelser av de minste barna, eller noen tverrfaglige undersøkelser hvor man skal til flere «stasjoner» på samme dag.

Når det er sagt, så er vi i teamet på Statped i mer eller mindre vanlig drift og følger FHI sine retningslinjer for smittevernstiltak, i tillegg til anbefalinger fra Oslo kommune. Vi kontakter alle som er på innkallingsliste, og avtaler enten vanlig undersøkelse, video-alternativ eller utsettelse.

Det er ikke ventetid på rene logoped- og psykologundersøkelser, men det er litt ventetid på noen av de tverrfaglige undersøkelsene som inkluderer ØNH-lege, plastikkirurg og logoped samme dag. Det gjelder for eksempel 16-åringer, 4-åringer, noen postoperative undersøkelser og undersøker hvor vi vurderer om det er strukturelle årsaker til nasal tale. Men vi jobber med å få gjennomført alle undersøkelser så raskt det lar seg gjøre.

Statped er for tiden i en omorganiseringsprosess som løper frem til 2024. En del av denne omorganiseringen omhandler blant annet samarbeidet og grenseoppgangene mellom Statped og helsesektoren. Vi vet enda ikke om, eller hvordan, dette pågående arbeidet vil påvirke LKG-teamene i vest og sørøst, men vi følger med på denne prosessen og bidrar med våre innspill.

Logoped Tone Særvold gikk av med pensjon i 2020, og selv om vi selvfølgelig skulle ønske at hun fortsatt var kollegaen vår så ønsker vi henne en fin pensjonisttilværelse!

LKG-teamet i Statped sørøst består nå av:

Jana Ackermann (koordinator)
Anne Katherine Hvistendahl (logoped)
Jorunn S. Lemvik (logoped)
Randi Lovise Kjerstad (logoped)
Øydis Hide (fonetiker/logoped)
Håvard Tveit (logoped)
Jan Ottesen (psykolog)
Marie Karoline M. Ditlefsen (psykolog)