Status fra styremøter høst 2020/vår 2021

Status fra styremøter høst 2020/vår 2021

Publisert av Gabriella Jurisic Ottesen den 14.03.21. Oppdatert 15.03.21.

Styremøte og likepersonssamling 30.10.-01.11.20

Vi hadde planlagt et fysisk styremøte og likepersonssamling i Drammen helgen 30.10.-01.11.20. Men som dere ser så endte vi opp på Teams - igjen.

Enn så mye vi savner vi å kunne møtes, diskutere, idemyldre og behandle saker som berøre oss – så forholder vi oss til smittevernreglene og holder oss hjemme. Men det er mulig å ha både effektive og koselige styremøter på teams også. Styret jobber godt sammen og med våre ulike erfaringer og innfallsvinkler kommer vi opp med både gode løsninger og nye ideer.

På grunn av pandemien har vi måttet legge den årelange tradisjonen med dialogmøtene med teamene på vent. I stedet har vi bedt teamene om å sende oss en statusoppdatering omkring behandlingen. Vi har mottatt oppdateringer fra alle i teamene og vil fortløpende publisere disse både på nettsiden vår og på facebook. Covid-19 har utvilsomt satt sitt preg på oppfølgingen for våre brukere, med forsinkelser på behandling, særlig i den perioden vi hadde nedstengning. Men teamene melder de at ved hjelp av ekstra innsats og omlegging av praksis (med mindre grupper eller enkeltoppfølging) er ventetiden under kontroll.

Vi er beroliget av tilbakemeldingene fra spalteteamet på Rikshospitalet, knyttet til bemanningen og ansettelser av kjeveortopeder. De har jobbet målrettet og godt for å bedre situasjonen for våre brukere som trenger oppfølging av kjeveortoped. Styret i foreningen vil fortsatt ha fokus på dette og da særlig tiltak i forhold til rekruttering og gode ansettelsesvilkår. Vi vil holde dialogen med spalteteamet på Rikshospitalet og ledelsen ved klinikken.

Fast punkt på agendaen på styremøtene er planlegging av familiesamling/landsmøte. Samlingen det gjelder var opprinnelig satt til 23.-25. april 2021 i Bergen. Men på bakgrunn av den pågående pandemien og at det vil ta tid før vi er tilbake i normal gjenge velger vi å avlyse familiesamlingen og bare arrangere landsmøte. Dette vil gi et mindre arrangement, som forhåpentligvis vil være mulig å gjennomføre. Dette er jo ikke noe gøy i det hele tatt, og føyer seg inn i rekken av avlysninger vi dessverre begynner å bli så vante med. For vår del handler det om å ikke bruke mye tid på planlegging av et arrangement vi ender med å ikke kunne gjennomføre, slik situasjonen var i vår da vi måtte avlyse familiesamlingen/landsmøtet i Drammen. Videre brukte vi tid på å se på mulige prosjektsøknader for foreningen. Det er, også for våre brukere et behov for å kunne opprettholde kontakt/mulighet til å få råd/veiledning selv om det ikke kan gjennomføres ved fysiske møter. Våre likepersoner har jo ikke kunnet arrangere lokale treff i lokalsamfunnet siden mars 2020. Men behovet for møteplasser, møter for informasjon og erfaringsdeling er fortsatt der. Gjennom Stiftelsen Dam, stimuleringsprogram for helsefrivillighet, finnes det prosjektmidler som vi vurderer å søke på.

Vi hadde en søknad inne til vurdering hos Stiftelsen Dam. Denne heter « Livskvalitet for barn med lkgspalte». Vi er søkerorganisasjon for Tannhelsens kompetansesenter Vestland (TKV), Haukeland Universitetssykehus og UiB. Vi fikk dessverre avslag på vår søknad i desember 2020.

Nesten fast punkt på alle styremøtene våre er idemyldring omkring rekruttering av nye medlemmer og medlemspleie. På dette møtet snakket vi om å hive oss på trenden med webinar ☺ Likepersonene får ikke sin helg med faglig oppdatering og vi måtte avlyse familiehelgen både inneværende år og til neste år. Så vi ser på muligheten for å kunne arrangere webinar med innlegg fra fagpersoner i teamene eller andre. Det kom opp noen riktig spennende forslag på møtet som vi jobber videre med. En noe kortversjon av styremøtet vårt, som på tross av avstand ga oss påfyll og en følelse av «å ha møttes».

Styremøte 29.11.20

Styremøtet ble avholdt på teams.

Stikkord for møtet var medlemsservice, spesielt for medlemmer som fyller/har fylt 15 år. De kan stille til valg og eie sitt eget medlemskap. Vi ønsker å formidle at de er ønsket som medlemmer og gjerne aktive.

Interessepolitiske saker som pasientreiser ble behandlet, regnskap, styreweb, landsmøte 2021, status likepersoner og medlemsregister.

Styremøte 31.01.21

Styremøte ble avholdt på teams.

Følgende saker ble behandlet:

Landsmøte 2021 flyttes til helgen 04.-06. juni i Bergen. Vi håper å kunne avholde dette møtet fysisk. Det ble vedtatt å avlyse ungdomssamling Billund mars 2021. Utfakturering av medlemskontingent var også agenda på dette styremøtet samt publisering av artikler på vår nettside.

Styremøte 14.03.21

Styremøte ble avholdt på teams.

Landsmøte flyttet til helgen i 04.-06.06.21, hvorav ordinært landsmøte avholdes lørdag 05.06.21 i Bergen.