Landsmøte 05.06.21

Landsmøte 05.06.21

Publisert av Nina Gilberg den 29.04.21.

Styret har avholdt styremøte på Teams den 29.04.21 og det ble bestemt å avholde landsmøte på Teams den

  • 05. juni kl 12.00 - 13.00
  • innkomne saker må meldes innen 15. mai 2021
  • endelig innkalling, dagsorden og sakspapirer vil bli utsendt senere

Mvh

Styret