Invitasjon til landsmøte via Teams 27. mai 2020

Invitasjon til landsmøte via Teams 27. mai 2020

Publisert av Beate Alsaker den 13.05.20. Oppdatert 20.06.20.
Leppe- ganespalteforeningen i Norge har satt av onsdag 27.mai 2020 kl. 20.00 - 21.00 til Landsmøte.

Invitasjon med link til møtet er sendt ut til alle våre medlemmer som er registrert med e-post. Dersom du ønsker å delta på møtet og ikke har mottatt e-post, ta kontakt med sekretar@lgs.no.

Merk at møtet er forbeholdt våre medlemmer, så dersom du ikke er medlem kan du melde deg inn her: