Invitasjon til Landsmøte via Teams 5. juni 2021

Invitasjon til Landsmøte via Teams 5. juni 2021

Publisert av Nina Gilberg den 22.05.21.
Leppe- ganespalteforeningen i Norge har satt av lørdag 2. juni 2021 kl 12.00 - 13.00 til Landsmøte på Teams.

Invitasjon med link til møtet er sendt ut til alle våre medlemmer som er registrert med e-post og de som kun har telefon er innkalt på SMS. Dersom du ønsker å delta på møtet og ikke har mottatt e-post, ta kontakt med sekretar@lgs.no.

Merk at møtet er forbeholdt våre medlemmer, så dersom du ikke er medlem kan du melde deg inn  her: