Foreningen trenger nye styremedlemmer

Foreningen trenger nye styremedlemmer

Publisert av Nina Gilberg den 19.03.23.

Vi skal i gang med arbeidet med å lage ny innstilling for neste styreperiode, 2023-2025.

I dag består styret i foreningen av fem glade og hyggelige damer, og ledes av Gabriella Jurisic Ottesen. Et medlem i styret har varslet at hun ønsker å fratre sin periode. Med dette kunngjør vi at vi ønsker en til to engasjerte personer med tid og lyst til å delta i vårt styrearbeid.

Som medlem vil vi gjerne at du tar kontakt om du kunne tenke deg å bidra, enten som styremedlem eller som ressursperson. En ressursperson kan bidra ved å drive en aktivitet eller være deltager i en arbeidsgruppe der en jobber med et spesifikt tema/sak. (F.eks. utvikle vår nettside eller bidra ved Landsmøtet med familiesamling)

Styremøtene gjennomføres både fysisk og digitalt. Reise og opphold dekkes økonomisk ved fysiske styremøter. Som pasientgruppe står hele tiden ovenfor et presset helsevesen og vårt styre er opptatt av å ivareta våre rettigheter i forbindelse med behandlingsforløpet for våre medlemmer fra barn til voksen alder. Styret jobber tett opp mot helseforetakene, spalteteamene i Oslo og på Haukeland samt det offentlige for å sikre medlemmenes interesser.

Å være styremedlem er både givende og utviklende og din livserfaring kan være med på å styrke mangfoldet i det styret kan tilby. Selv om vi vet at mange allerede har travle dager, er det viktig at vårt nye styremedlem har mulighet til å bruke tid og energi på oppgavene som et styreverv vil innebære. Det er også viktig at man som styremedlem har gode samarbeidsevner og er lydhør for hverandre i styregruppen.

Har du lyst å være med på en innsats for den kommende generasjon, og å være med å sikre foreningens fremtid, så ta kontakt med oss i valgkomiteen.

Vi ønsker henvendelse fra deg innen 30.04.23 om du tenker at dette kan være noe for deg.

Svar sendes til:

Øyvind Andreassen, e-post: andreassen@ee.no

Nina Davidsen, e-post: ninada@online.no