FORENINGEN SØKER ENGASJERTE STYREMEDLEMMER

FORENINGEN SØKER ENGASJERTE STYREMEDLEMMER

Publisert av Beate Alsaker den 16.02.20. Oppdatert 17.02.20.

Valgkomiteen i Leppe- ganespalteforeningen i Norge søker etter engasjerte medlemmer til foreningens styre.

Foreningen er en interesseorganisasjon for barn, unge og voksne født med leppe- kjeve- ganespalte (LKG). Foreningen arbeider for å forbedre de økonomiske, praktiske og behandlingsmessige forhold ved det å være født med LKG.

Som styremedlem får du mulighet til å bidra og påvirke det viktige arbeidet foreningen gjør. Du vil få nyttig erfaring innen styrearbeid.

Kontakt valgkomiteen om du ønsker mer informasjon om foreningens styrearbeid.

Valgkomiteen består av:
Gunnhild Dale, gunnhild@nenett.no
Nina Davidsen, ninada@online.no