Historie

Leppe- ganespalteforeningen ble konstituert på Bredtvet senter for logopedi i Oslo, 11. juni 1988.

Foreningen er en ideell og upolitisk forening, som skal være en interesseforening for barn, ungdom

og voksne med leppe-/ganespalte. Enhver med interesse for foreningen kan være medlem.

Om LGS foreningen

Leppe- ganespalteforeningen ble stiftet 11 juni 1988.
Vi er en interesseorganisasjon for barn, ungdom og voksne født med  leppe– kjeve– ganespalte (LKG).

Foreningen arbeider for å forbedre de økonomiske, praktiske og behandlingsmessige forhold ved det å være født med LKG.

Vi ønsker å gi informasjon til foreldre, fødeklinikker, barselavdelinger, helsestasjoner, sykehus, barnehager og skoler.

Hvert fylke er representert med minst en likemann/fylkeskontakt som har barn med LKG.

Medlemskontigenten i foreningen er på 450 kroner i året

Ansvarlig redaktør: Gabriella Jurisic Ottesen        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Landsmøter

Landsmøte er foreningens øverste myndighet, og ordinært landsmøte skal avholdes innen 1. juli hvert år. Dato for Landsmotelandsmøte skal varsles med minimum seks uker. Frist for innkomne saker er tre uker etter varslingsdato. Endelig innkalling med dagsorden og sakspapirer legges ut på foreningens hjemmeside senest to uker før landsmøte. Landsmøte er beslutningsdyktig når innkalling er godkjent av de stemmeberettigede som er tilstede.

 

Annen hvert år arrangeres familiesamling i forbindelse med landsmøte – da inviteres foreningens medlemmer med familie til en helg med aktiviteter med tanke på familier. De siste årene har familiesamlingene vært lagt til Hunderfossen Familiepark, Kristiandsand dyrepark, Kongeparken og Skien fritidspark.

 

De årene det ikke er familiesamling arrangerer foreningen fagseminar om leppe-, kjeve-/ganespalte i forbindelse med landsmøte. Da inviteres fagpersoner fra spalteteamene og holder foredrag aktuelle temaer.