Ungdom

Venner---ungdommerGruppeutvekslingen ”We are the world”

Leppe-ganespalteforeningen arrangerte sammen med 6 andre ungdomsorganisasjoner ved hjelp av økonomiske midler fra Aktiv Ungdom (Bufdir) en 8 dagers gruppeutveksling i Langfjordbotn, Norge fra 3.-12. februar 2014. 

 

Dette prosjektet var en fortsettelse av prosjektet i Tblisi, Georgia sommeren 2013. 

 

De seks andre organisasjonene kommer fra Armenia, Slovenia, Tyskland, Moldova, Georgia og Hvite-Russland. Til sammen var det 35 ungdommer og 8 ledere. Dette var et internasjonalt møtested, der alle fikk mange nye venner og ikke minst praktisert engelsken sin.

 

Programmet bestod av to hoveddeler: workshops omkring temaet human rights og Winter Olympic games. Vi debatterte ulike aspekter ved menneskers grunnleggende menneskerettigheter og delte erfaringer fra mange nasjoner og deltok på samefolkets dag i Alta. I forbindelse med Winter Olympic games skal lekte vi og konkurrerte ute i snøen, og opplevede vinterens gleder. Her var det ski, akebrett, truger og bål.

 

Se film på You tube som er laget av en av deltakerne.aktiv ungdom