Landsmøter

Landsmøte er foreningens øverste myndighet, og ordinært landsmøte skal avholdes innen 1. juli hvert år. Dato for Landsmotelandsmøte skal varsles med minimum seks uker. Frist for innkomne saker er tre uker etter varslingsdato. Endelig innkalling med dagsorden og sakspapirer legges ut på foreningens hjemmeside senest to uker før landsmøte. Landsmøte er beslutningsdyktig når innkalling er godkjent av de stemmeberettigede som er tilstede.

 

Annen hvert år arrangeres familiesamling i forbindelse med landsmøte – da inviteres foreningens medlemmer med familie til en helg med aktiviteter med tanke på familier. De siste årene har familiesamlingene vært lagt til Hunderfossen Familiepark, Kristiandsand dyrepark, Kongeparken og Skien fritidspark.

 

De årene det ikke er familiesamling arrangerer foreningen fagseminar om leppe-, kjeve-/ganespalte i forbindelse med landsmøte. Da inviteres fagpersoner fra spalteteamene og holder foredrag aktuelle temaer.