Historie

Leppe- ganespalteforeningen ble konstituert på Bredtvet senter for logopedi i Oslo, 11. juni 1988.

Foreningen er en ideell og upolitisk forening, som skal være en interesseforening for barn, ungdom

og voksne med leppe-/ganespalte. Enhver med interesse for foreningen kan være medlem.