Om LGS foreningen

Leppe- ganespalteforeningen ble stiftet 11 juni 1988.
Vi er en interesseorganisasjon for barn, ungdom og voksne født med  leppe– kjeve– ganespalte (LKG).

Foreningen arbeider for å forbedre de økonomiske, praktiske og behandlingsmessige forhold ved det å være født med LKG.

Vi ønsker å gi informasjon til foreldre, fødeklinikker, barselavdelinger, helsestasjoner, sykehus, barnehager og skoler.

Hvert fylke er representert med minst en likemann/fylkeskontakt som har barn med LKG.

Medlemskontigenten i foreningen er på 450 kroner i året

Ansvarlig redaktør: Gabriella Jurisic Ottesen        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.