Gruppeutveksling for ungdom

Gruppeutveksling for ungdomLeppe-ganespalteforeningen arrangerte sammen med 6 andre ungdomsorganisasjoner en 8 dagers gruppeutveksling i Langfjordbotn, Norge fra 3.-12. februar 2014. 

Informasjon om flybestillingsrutiner ved Pasientkontoret i Helse Stavanger

Nye retningslinjer for flyreiser fra Stavanger til Bergen gjeldende fra januar 2014.

Styret i foreningen har i ett år jobbet med Pasientreiser for å forbedre og klargjøre reglene som gjelder etter at de i februar 2013 sa at fly ikke er billigste reisemiddel. Pasientreiser i Helse Stavanger er nå kommet med nye retningslinjer som gjelder fra januar 2014 -  les dem her

Informasjonspermen

Informasjonspermen er oppdatert i september 2017 - ta en titt  her.

Hvordan bruke Haberman flasken

 
Se klippet på youtube.

Bilder fra årets ungdomssamlinger

 

Her  finner noen bilder fra ungdomssamling i Billund og YIA i Georgia.

Pasientreiser mellom Stavanger og Bergen

 

Spalteforeningen har sendt brev til Pasientreiser angående den endrede praksisen for dekning av pasientreiser mellom Stavanger og Bergen. Pasientreiser holder på å evaluere den nye ordningen, men de sier i brev vi har fått av dem at følgende gjelder:

Fra 1. februar 2013 refunderer Pasientreiser reiseutgifter tilsvarende billigste rutegående transport fra Stavanger til Bergen, som nå er buss. Det er opp til rekvirentene av syketransport å vurdere om pasienten av helsemessige årsaker trenger annet dyrere transportmiddel, for eksempel fly. Det står også pasienten fritt å velge fly til/fra Bergen, men pasienten (pårørende) må da bestille reisen selv og sende reiseregning i etterkant av gjennomførte reise. Pasienten vil da få dekket reisen etter gjeldende retningslinjer. Trenger pasienten hjelp til reiseplanlegging kan man ta kontakt med Pasientreiser på tlf. 05515.
Overnatting blir dekket etter gjeldende satser dersom man ikke rekker behandling ved å følge rutegående transport. Første flyrute fra Stavanger til Bergen går kl. 06.40. For pasienter med time til behandling i Bergen før kl. 12 blir flyreisen opp til Bergen bestilt og dekket av Pasientreiser. Pasienten vil få dekket buss hjem.

LGS anbefaler å bestille fly så tidlig som mulig, og velge billige billetter.  Vi håper at den nye ordningen til Pasientreiser i Stavanger endres sånn at vi kan reise tur/retur Bergen med fly.