Bilder fra årets ungdomssamlinger

 

Her  finner noen bilder fra ungdomssamling i Billund og YIA i Georgia.