Norsk kvalitetsregister for LKG

Leppe- ganespalte foreningen oppfordrer flest mulig til å gi samtykke til registrering i Norsk kvalitetsregister for leppe- kjeve- ganespalte.

Les mer om registeret her.