Rettigheter for foreldre med barn på sykehus

 

May L. Wettre, sosionom ved Oslo Universitessykehus har samlet rettighetene som gjelder når man har barn på sykehus. Endringer gjøres fortløpende og satser blir endret hvert år slik at informasjonen er gyldig fra 15/3-2012 og til endringer kommer.  

Vær oppmerksom på endringene som skjer når barnet fyller 12 år, og når det fyller 18 år og er voksen.

Les om rettigheter for foreldre med barn på sykehus her.