Let´s do it together
 
Leppe-ganespalteforeningen har fått støtte til enda en internasjonal gruppeutveksling. Er du mellom 16 -20 år og er interessert i temaer omkring menneskerettigheter/minoriteter/flykninger? Les mer i "Info-pack". Reiseutgifter dekkes inntil 1500 kr og utgifter til opphold er dekket.
Send en søknad til Gabriella Jurisic OttesenThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. innen 20. november. Søknaden skal inneholde opplysninger om deg, interesser, erfaring fra lignende prosjekter/frivillig arbeid, motivasjon for å delta og dine forventninger. Ønsker også at du sier noe om hvordan prosjektets 5 objectives passer inn i din motivasjon for å delta.