Ventelister sekundæroperasjoner

Foreningen ser med bekymring på utviklingen av ventelistene på sekundæroperasjoner.
Styret har hatt samarbeidsmøte med Osloteamet 26. april der vi tok opp problemstillingen.
Vi planlegger også et tilsvarende sambeidsmøte med Bergensteamet i oktober. Foreningen har sendt brev til Helse og omsorgsdepartementet og bedt om et møte med Helse og omsorgsministeren Bent Høie for å diskutere tiltak. Vi hadde møte statssekretæren Anne Grethe Erlandsen 18.august.

Les mer om resultatet fra dette møtet i og annet fra media i på denne siden.