LGS fondet

Leppe-/ganespalteforeningen i Norge og bidragsytere etablerte i 2000 LGS fondet, som skal kunne gi økonomisk bidrag til faglig utvikling og forskning innenfor disiplinen – leppe/kjeve/gane spalte der denne kompetansehevingen skal komme vår pasientgruppe til gode.                                                                                                

Gaver til fondet som utgjør minst kr 500,- gir rett til fradrag i selvangivelsen det året gaven er gitt. I henhold til Skattelovens § 6-50 gis det maksimalt kr 12 000,- årlig som fradrag for gaver. 

Dersom du ønsker fradrag for en gave til LGS-foreningen, trenger vi opplysninger om navn, adresse og givers fødselsnummer (11 siffer), eventuelt firmanavn og giverfirmaets organisasjonsnummer.

Beløpet kan betales inn på konto 3333 20 71322. 

Alle bidrag mottas med stor takk!

Vedtekter til fondet

Kontaktperson:

Gabriella Jurisic Ottesen
Bognelvdalen 77
9545 Langfjordbotn
Mobil 99 04 78 10
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.