Behandlingsteamets nøkkelpersonell

Det finnes to behandlingsteam i Norge ett i Bergen ved Haukeland Universitetssjukehus og ett i Oslo ved Oslo Universitetssykehus.

Oslo Universitetssykehus HF Rikshospitalet

Sognsvannsveien 20, 0027 OSLO

Sentralbord: 23 07 00 00

Pasientkoordinator, avd for plastikk- og rekonstruktiv kirurgi: 23 07 42 75 kl 0900-1100

Koordinator /sykepleier for lepe-kjeve-ganespalte  teamet 480 53 013 (betjenes ikke onsdager)

Kontakttelefon 23 07 06 05 onsdager 1200-1400, ellers betjent av sykepleier Kirurgisk barnepost 1

 

Plastikk- kirurgisk sengepost :

Voksne Tlf.  23 07 06 00

Barn Tlf 23 07 06 05

Kirurger:

Funksjonsansvarlig overlege Pernille Lindholm
Overlege Hans Erik Høgevold
Overlege Nina Suleiman


Kontaktsykepleiere:

Linn-Beate Ask
Runa A. Eide
Nina Lindberg
Wenche Nyborg Mongstad
Barbro Skogfelt
Ann Margritt Semmingsen

Tlf.  23 07 06 05 onsdager kl. 12.00/14.00

Tannlegekontoret / Odontologisk seksjon

Klinikksjef: Eli L. Brinch

Spesialist i Kjeveortopedi Els-Marie Andersson
Spesialist i Kjeveortopedi/forsker Gunvor Semb

Spesialist i Oral protetikk: Marianne Lofstad

Tannpleier Ida Elise Kornerud
Tannpleier Andrea Vale
Helsesekretær Trid J. Jensen
Tannhelsesekretær Mona Indrebø

Tlf.  23 07 21 92 1200-1400

Postadresse:
OUS HF Rikshospitalet
Pb. 4950 Nydalen
0424 Oslo

Haukeland Universitetsjukehus

Jonas Liesvei 65, 5021 Bergen

Sentralbord: 05300

Kontakttelefon for leppe-kjeve-ganespalte

Koordinator/sektreær Gitte Visnes

Hverdager mellom kl. 09.00 -11.00
Tlf 55 97 62 86 


Avdeling for plastiskkirurgi og brannskade

Avdelingsjef/Overlege Hans Christian Sylvester Jensen

Seksjonsoverlege Hallvard Vindenes                                                                                                   
Overlege Åse Sivertsen
Lege Hildur Skutladottir


Barnekirurgisk post

Maria Joys Hus Man-fre Tlf. 55 97 51 99 

Lontaktsykepleier

Sissel Barlund Laastad og Gerd Alie Duus

Fotagraf Tor Andre Ellingsen

 

Tannhelsetjenesten Kompetansesenter Vest avd. Hordaland

Besøksadresse Årstadveien 19 , 5009 Bergen

Postadresse:Tannhelsetjenesten
Kompetansesenter vest avd. Hordaland
Pb. 2354 Hansaparken
5828 Bergen

Tlf. 55 58 37 90

Spesialist kj.ort. Paul K.Sæle
Spesialist kj.ort Tone Klepsland
Spesialist kj.ort. Helga Bøe

Tannpleier Quynh Nhi
Sekretær Tone Strøm og Berit Mayer                                                                                                         


Statped sørøst, fagavdeling språk/tale

Ganespalteseksjonen:

Statped Sørøst, fagavdeling språk/tale, team for leppe-kjeve-ganespalte

Besøksadresse:

Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo


Postadresse:  Postboks 113, 3081 Holmestrand
Tlf: 02196

Seksjonssjef Mari Kalvø
Koordinator Jana Ackerman

Logopeder:

Logoped Jorunn Skartveit Lemvik
Logoped Randi Lovise Kjerstad
Logoped Tone Særvold
Logoped Anne Katherine Hvistendahl
Logoped Håvard Tveit

Fonetiker Øydis Hide
Psykolog Jan Ottesen
Psykolog Marie M Ditlefsen


 

 

Statped Vest

Besøksadresse :
Sandbrekkvegen 27
5231 Paradis

Postboks 113, 3081 Holmestrand

Tlf. 02196

Avdelingsleder Ingunn Forland
Koordinator Gro Samuelsen                                                                                                                             

Logoped Therese Rasmussen
Logoped Marit B Kvinnsland
Logoped Christina Sørensen
Logoped Ann Helen Seglem Gabrielsen