Behandlingsteamets nøkkelpersonell

Det finnes to behandlingsteam i Norge ett i Bergen ved Haukeland Universitetssjukehus og ett i Oslo ved Oslo Universitetssykehus.

Oslo Universitetssykehus HF Rikshospitalet

Sognsvannsveien 20, 0027 OSLO

Sentralbord: 23 07 00 00

Pasientkoordinator, avd for plastikk- og rekonstruktiv kirurgi: 23 07 42 75

Plastikk- kirurgisk sengepost :

Tlf.  23 07 06 00

Kirurger:

Funksjonsansvarlig overlege Pernille Lindholm
Overlege Hans Erik Høgevold
Overlege Charles Filip


Kontaktsykepleiere:

Linn-Beate Ask
Nina Lindberg,
Ann Magritt Semmingsen,
Wenche Nyborg Mongstad,
Ida Ringvold og
Barbro Skogfelt.

Tlf.  23 07 06 05 onsdager kl. 12.00/14.00

Tannlegekontoret / Odontologisk seksjon

Klinikksjef: Eli L. Brinch

Spesialist i Kjeveortopedi Pål Skaare
Spesialist i Kjeveortopedi Gunvor Semb
Spesialist i Kjeveortopedi Els-Marie Andersson

Spesialist i Oral protetikk: Marianne Lofstad

Tlf.  23 07 21 92

Postadresse:
OUS HF Rikshospitalet
Pb. 4950 Nydalen
0424 Oslo

Haukeland Universitetsjukehus

Jonas Liesvei 65, 5021 Bergen

Sentralbord: 05300

Kontakttelefon for leppe-kjeve-ganespalte

Koordinator/sektreær Gitte Visnes

Hverdager mellom kl. 09.00 -15.30
Tlf 55 97 62 86 / 55 97 09 41


Avdeling for plastiskkirurgi og brannskade

Avdelingsjef/Overlege Hans Christian Sylvester Jensen

Seksjonsoverlege Hallvard Vindenes                                                                                                   
Overlege Åse Sivertsen


Barnekirurgisk post

Tlf. 55 97 35 25 til

kontaktsykepleier Sissel Barlund Laastad og
kontaktsykepleier Grethe Myking.

Tirsdager mellom kl. 12.00 -14.00 tlf. 55 97 35 44,
ellers ring 55 97 35 24.

Tannhelsetjenesten Kompetansesenter Vest avd. Hordaland

Besøksadresse Årstadveien 19 , 5009 Bergen

Postadresse:Tannhelsetjenesten
Kompetansesenter vest avd. Hordaland
Pb. 2354 Hansaparken
5828 Bergen

Tlf. 55 58 65 42/ 55 58 37 90

Spesialist kj.ort. Paul K.Sæle         
Spesialist kj.ort. Helga Bøe
Sekretær Tone Strøm                                                                                                          

Statped sørøst, fagavdeling språk/tale

Ganespalteseksjonen:

Statped Sørøst, fagavdeling språk/tale, team for leppe-kjeve-ganespalte

Det er ett felles telefonnummer inn til Statped: 02196

Postadresse:  Postboks 113, 3081 Holmestrand

Besøksadresse:

Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo

Logoped Ragnhild Aukner

Logoped Jorunn Skartveit Lemvik

Logoped Randi Lovise Kjerstad

Logoped Tone Særvold

Logoped Anne Katherine Hvistendahl

Logoped Randi Kjerstad

Logoped Marianne Moe (permisjon)
 
Lingvist/fonetiker Øydis Hide

Psykolog Jan Ottesen

Psykolog Marie M Ditlefsen (Permisjon til mai 2018)

Kjeveortoped Pål Skaare (Rikshospitalet)
 
Sekretær i spalteteamet Jana Ackerman


 

Statped Vest

Postboks 6039,

Postterminalen, 5892 BERGEN

Logoped Jorid Tangstad
Logoped Nina Helen Pedersen                                                                                                                                
Logoped Therese Rasmussen

Logoped Håvard Tveit

Logoped Marit B Kvinnsland

Koordinator: Rita Letrud 

Tlf. 55 92 34 00

NB. Det er fra 1. januar ett felles telefonnummer inn til Statped: 02196 


Besøksadresse :

Sandbrekkvegen 27

5231 Paradis