Behandlingsteamets nøkkelpersonell

Det finnes to behandlingsteam i Norge ett i Bergen ved Haukeland Universitetssjukehus og ett i Oslo ved Oslo Universitetssykehus.

Oslo Universitetssykehus HF Rikshospitalet

Sognsvannsveien 20, 0027 OSLO

Sentralbord: 23 07 00 00

Plastikk- kirurgisk sengepost :

Tlf.  23 07 06 00

Seksjonsoverlege Michael Matzen
Overlege Hans Erik Høgevold
Overlege Charles Filip


Kontaktsykepleiere:


Nina Lindberg,
Ann Magritt Semmingsen,
Wenche Nyborg Mongstad,
Ida Ringvold og
Barbro Skogfelt.

Tlf.  23 07 06 05 onsdager kl. 12.00/14.00

Tannlegekontoret / Odontologisk seksjon

Klinikksjef: Eli L. Brinch
(Elisabeth Rønning fratrer i løpet av høsten)

Spesialist i Kjeveortopedi Pål Skaare
Spesialist i Kjeveortopedi Gunvor Semb
Spesialist i Kjeveortopedi Els-Marie Andersson

Spesialist i Oral protetikk: Marianne Lofstad

Tlf.  23 07 21 92

Postadresse:
OUS HF Rikshospitalet
Pb. 4950 Nydalen
0424 Oslo

Haukeland Universitetsjukehus

Jonas Liesvei 65, 5021 Bergen

Sentralbord: 05300

Kontakttelefon for leppe-kjeve-ganespalte

Hverdager mellom kl. 09.00 - 11.00
Koordinator Gitte Visnes tlf.  55 97 62 86


Avdeling for plastiskkirurgi og brannskade

Seksjonsoverlege Hallvard Vindenes                                                                                                   
Overlege Åse Sivertsen
Overlege Hans Christian Sylvester Jensen


Barnekirurgisk post

Tlf. 55 97 35 25 til

kontaktsykepleier Sissel Barlund Laastad og
kontaktsykepleier Grethe Myking.

Tirsdager mellom kl. 12.00 -14.00 tlf. 55 97 35 44,
ellers ring 55 97 35 24.

Tannhelsetjenesten Kompetansesenter Vest avd. Hordaland

Besøksadresse Årstadveien 19 , 5009 Bergen

Postadresse:Tannhelsetjenesten
Kompetansesenter vest avd. Hordaland
Pb. 2354 Hansaparken
5828 Bergen

Tlf. 55 58 65 42/ 55 58 37 90

Spesialist kj.ort. Paul K.Sæle         
Spesialist kj.ort. Helga Bøe
Sekretær Tone Strøm                                                                                                          

Statped sørøst, fagavdeling språk/tale

Ganespalteseksjonen:

Postboks 4416 Nydalen, 0403 Oslo

Besøksadresse:

Bredtvetveien 4, 0950 Oslo

Logoped Ragnhild Aukner
Logoped Jorunn Skartveit Lemvik
Logoped Marianne Moe
Logoped Tone Særvold
Logoped Tina Kaasa (permisjon)
Logoped Synnøve Vethe
 
Lingvist/fonetiker Øydis Hide

Psykolog Emma Johannesen
 
Sekretær i spalteteamet Jana Ackerman

Det er ett felles telefonnummer inn til Statped: 02196

Statped Vest

Postboks 6039,

Postterminalen, 5892 BERGEN

Logoped Sigvor Reisæter
Logoped Nina Helen Pedersen                                                                                                                                
Logoped Therese Rasmussen

Tlf. 55 92 34 00

NB. Det er fra 1. januar ett felles telefonnummer inn til Statped: 02196 


Besøksadresse :

Sandbrekkvegen 27

5231 Paradis